آخرین خبرها

امام زاده

آستان مقدس امامزاده طاهر (علیه السلام) ـ بار

شهرت محلی  به امامزاده طاهر (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی آستان امامزاده طاهر (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش تخت جلگه، دهستان فیروزه، روستای بار واقع شده است. آدرس  استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش تخت جلگه ـ دهستان فیروزه ـ روستای بار. زیارت نامه  السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ، اَلطّاهِرُ الوَلِیُّ، وَالدّاعِی الحَفِیُّ؛ اَشهَدُ اَنَّکَ ... بیشتر بخوانید »

آستان مقدس امامزاده شاهزاده یحیی (علیه السلام) ـ گل بین

شهرت محلی  به امامزاده شاهزاده یحیی (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی آستان امامزاده شاهزاده یحیی (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش سرولایت، دهستان سرولایت، روستای گل بین واقع شده است. آدرس  استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش سرولایت ـ دهستان سرولایت ـ روستای گل بین. زیارت نامه  السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ، اَلطّاهِرُ الوَلِیُّ، وَالدّاعِی الحَفِیُّ؛ ... بیشتر بخوانید »

آستان مقدس امامزاده شاه ولی (علیه السلام) ـ علی آباد

شهرت محلی  به امامزاده شاه ولی (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی  آستان امامزاده شاه ولی (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش میان جلگه، دهستان عشق آباد، روستای علی آباد واقع شده است. آدرس  استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش میان جلگه ـ دهستان عشق آباد ـ روستای علی آباد. زیارت نامه  السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ، ... بیشتر بخوانید »

آستان مقدس امامزاده سیدمحمد (علیه السلام) ـ جنداب

شهرت محلی  به امامزاده سیدمحمد (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی آستان امامزاده سیدمحمد (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش میان جلگه، دهستان بلهرات، روستای جنداب واقع شده است. آدرس  استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش میان جلگه ـ دهستان بلهرات ـ روستای جنداب. زیارت نامه  السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ، اَلطّاهِرُ الوَلِیُّ، وَالدّاعِی الحَفِیُّ؛ اَشهَدُ اَنَّکَ ... بیشتر بخوانید »

آستان مقدس امامزاده سیدجلال الدین (علیه السلام) ـ ارخود

شهرت محلی  امامزاده سیدجلال الدین (علیه السلام) به امامزاده سیدجلال الدین موسوی (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی آستان امامزاده سیدجلال الدین (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش مرکزی، شهر باخرز، دهستان باخرز، روستای ارخود واقع شده است. آدرس  استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ شهر باخرز ـ دهستان باخرز ـ روستای ارخود. زیارت نامه ... بیشتر بخوانید »

آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (علیه السلام) ـ بالا ولایت

شهرت محلی به امامزاده سیدابراهیم (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی  آستان امامزاده سیدابراهیم (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش مرکزی، شهر باخرز، دهستان بالاولایت، روستای بالاولایت واقع شده است. آدرس  استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ شهر باخرز ـ دهستان بالاولایت ـ روستای بالاولایت. زیارت نامه  السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ، اَلطّاهِرُ الوَلِیُّ، وَالدّاعِی ... بیشتر بخوانید »

آستان مقدس امامزاده سلطان ضرابه (علیه السلام) ـ گل بین

شهرت محلی به امامزاده سلطان ضرابه (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی آستان امامزاده سلطان ضرابه (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش سرولایت، دهستان سرولایت، روستای گل بین واقع شده است. آدرس  استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش سرولایت ـ دهستان سرولایت ـ روستای گل بین. زیارت نامه  السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ، اَلطّاهِرُ الوَلِیُّ، وَالدّاعِی الحَفِیُّ؛ ... بیشتر بخوانید »

آستان مقدس امامزاده سجاد (علیه السلام) ـ کارجی

شهرت محلی  به امامزاده سجاد (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی  آستان امامزاده سجاد (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش تخت جلگه، دهستان بینالود، روستای کارجی واقع شده است. آدرس  استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش تخت جلگه ـ دهستان بینالود ـ روستای کارجی. زیارت نامه  السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ، اَلطّاهِرُ الوَلِیُّ، وَالدّاعِی الحَفِیُّ؛ اَشهَدُ اَنَّکَ ... بیشتر بخوانید »

آستان مقدس امامزاده خواجه عبدالله (علیه السلام) ـ نصیرآباد

شهرت محلی  به امامزاده خواجه عبدالله (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی آستان امامزاده خواجه عبدالله (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش تخت جلگه، دهستان بینالود، روستای نصیرآباد واقع شده است. آدرس استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش تخت جلگه ـ دهستان بینالود ـ روستای نصیرآباد. زیارت نامه  السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ، اَلطّاهِرُ الوَلِیُّ، وَالدّاعِی الحَفِیُّ؛ ... بیشتر بخوانید »

آستان مقدس امامزاده حسن (علیه السلام) ـ امیرآباد

شهرت محلی به امامزاده حسن (علیه السلام) معروف می باشد. اطلاعات فیزیکی  آستان امامزاده حسن (علیه السلام) در شهرستان نیشابور، بخش تخت جلگه، دهستان تخت جلگه، روستای امیرآباد واقع شده است. آدرس  استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش تخت جلگه ـ دهستان تخت جلگه ـ روستای امیرآباد. زیارت نامه  السَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ، اَلطّاهِرُ الوَلِیُّ، وَالدّاعِی الحَفِیُّ؛ ... بیشتر بخوانید »

تمام حقوق این سایت متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نیشابور می باشد.